Analyse af virksomheders modenhed ift. NIS2direktivets krav

Udarbejdet for Industriens Fond

April 2023

Se flere udgivelser