Vi passer godt på dine oplysninger

Datapolitik

cybersikrefødevareværdikæder.dk drives af projektpartneren

Food & Bio Cluster Denmark
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
Denmark

Vi passer godt på dine data, når du besøger cybersikrefødevareværdikæder.dk

Food & Bio Cluster Denmark er databehandler:

Food & Bio Cluster Denmark's use of cookies

Kontakt

Hvis du har spørgsmål omkring behandlingen af dine oplysninger kan du kontakte os på info@foodbiocluster.dk

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Endelig har du ret til at anmode os om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Sådanne anmodninger skal fremsendes til info@foodbiocluster.dk.