Vejledning og anbefalinger til styrkelse af strategiske cyberkompetencer

Cybersikkerhed for bestyrelse og direktion

I denne guide finder du viden og best practice til bestyrelsesmedlemmer og virksomhedsledere om trusler, risikostyring, modstandsdygtighed, strategi, krisestyring og governance indenfor cybersikkerhed.

Tjeklister, vejledninger og anbefalinger til at styrke bestyrelsens og/eller direktionens cyberkompetencer

Virksomheders arbejde med cybersikkerhed handler om mere end IT
og teknologi. For ledelsen handler det også om governance, ledelse og
risikostyring.

Bestyrelse og direktion bør systematisk og løbende arbejde med discipliner som risikostyring og risikoanalyse for it-sikkerhed, driftskontinuitet, krisestyring, leverandørsikkerhed, ledelses- og kontrolfunktioner – samt basal cyberhygiejne og cybersikkerhedstræning.

Ledelsesfokus er afgørende for, at der kan opnås et passende og
forholdsmæssigt sikkerhedsniveau – både teknisk og organisatorisk. Og det er bestyrelses ansvar, at der tilvejebringes, udmøntes og følges op på en strategi for risikostyring af cybersikkerhed.

Derfor har Bestyrelsesforeningen udgivet denne vejledning til bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder, organisationer og institutioner.

Vejledningen er udgivet i 2019 og senest opdateret i foråret 2023, og er udarbejdet som led i projektet Styrkelse af strategiske cyberkompetencer i danske virksomheder med støtte fra Industriens Fond.

Vil du tippes direkte i indbakken,
når nye tools lanceres?

Skriv dig op til at modtage nyt direkte i indbakken, når vi lancerer nye tools eller arrangementer omkring cybersikkerhed.

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyt
Eva Nautrup

Eva Nautrup

Senior Business Development Manager