Workshops giver konkrete værktøjer til at styrke cybersikkerheden

Mange virksomheder landet over har erkendt, at cybertruslen er reel og påvirker konkurrenceevne og leveringssikkerhed. Kravene skærpes, og deltagere fortæller om ny indsigt og konkrete værktøjer til at løfte sikkerheden efter at have været med på workshops i Odense og Aarhus.

Foto: Alle kan blive ramt, og cyberangreb rettes i stigende grad mod centrale samfundsfunktioner. Fødevareforsyning er kritisk infrastruktur, og ca. 50 producenter og leverandører fra fødevareværdikæder har siden januar deltaget i gratis workshops, hvor de har fået indsigt og værktøjer til at styrke sikkerheden. Åbne workshops afholdes igen i maj og september.

Rettidig handling i forhold til cybersikkerheden kræver indsigt i og en risikovurdering af sårbarheder i både virksomhedens IT og OT-systemer.

Det er hovedbudskaberne fra Michael Bennike og Jørgen Hartig, der begge er eksperter inden for cybersikkerhed, og klæder virksomheder på til arbejdet med cybersikkerheden gennem en række workshops landet over.

Jesper Tougaard Svendsen er Head of Logistics hos Nordic Food Partners A/S, der importerer og producerer økologiske og konventionelle kolonialvarer, var med, da workshoppen blev afholdt i Aarhus. Jesper fortæller, at workshoppen gav ham en større bevidsthed om, hvordan man kommer videre i sine bestræbelser på at sikre både virksomheden og forsyningskæden fra cybertrusler.

Jeg blev bekræftet i, at vi gør meget af ”det rigtige” i dag, i vores virksomhed. Jeg blev dog overrasket over hvor lang en rejse, der stadig ligger foran os. Workshoppen gav et godt afsæt for den rejse.

Foto: Jesper Tougaard Svendsen, Nordic Food Partners deltog på workshoppen i Aarhus og opfordrer andre virksomheder til at deltage i de kommende cybersikkerhedsworkshops. Her kan deltagerne se frem til inspirerende oplæg med kompetente indlægsholdere og brugbare værktøjer.

- Jeg blev bekræftet i, at vi gør meget af ”det rigtige” i dag, i vores virksomhed. Jeg blev dog overrasket over hvor lang en rejse, der stadig ligger foran os. Workshoppen gav et godt afsæt for den rejse.

Jesper Tougaard Svendsen,

Flere workshops på vej

Du kan også blive klogere på, hvordan du øger cybersikkerheden i virksomheden og i værdikæderne på de kommende workshops i maj og til september.

Her arbejdes der konkret med trusselsbilledet, nye krav til cybersikkerhed og hvad du konkret kan gøre for at styrke cybersikkerheden.

Workshops afholdes:

Deltagelse er gratis, og efter workshoppen har du mulighed for at søge om deltagelse i et udvidet forløb, hvor vi identificerer trusler, svagheder og anbefalede cybersikkerhedsindsatser for både din virksomhed og hele den værdikæde, som den indgår i.

Udbyttet af disse udvidede forløb er en række anbefalinger af konkrete tiltag og løsninger, som kan forbedre sikkerhedsniveauet for din virksomheden, i en balance mellem risici, konsekvenser og pris for indsatsen.

Du har tillige mulighed for at få professionel rådgiverhjælp til opstart af de konkrete indsatser.

Kontakt Eva Nautrup hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.

Værktøjer med i rygsækken

Der er foreløbigt afholdt to workshops i henholdvis Odense og Aarhus som en del af projektet Cybersikre Fødevareværdikæder, og workshoppene gentages i maj (Slagelse) og til september (by annonceres senere).

Målet er at aktivere små og mellemstore virksomheder i forløb, der skal løfte den digitale sikkerhed og derigennem styrke konkurrenceevnen.

Jesper Tougaard Svendsen fortæller, at han fik brugbare værktøjer med hjem i tasken fra workshoppen og opfordrer også andre virksomheder til at deltage på de kommende workshops:

- De udvalgte emner var særdeles relevante og de forskellige indlægsholdere formåede at præsentere stoffet på en kompetent og inspirerende måde. Det var tydeligt at mærke, at cybersikkerhed er noget de arbejder aktivt med i hverdagen. Når man går derfra, har man brugbare værktøjer med i tasken, fortæller Jesper.

Eva Nautrup

Eva Nautrup

Senior Business Development Manager

Cybersikre Fødevareværdikæder

Åbne workshops og udviklingforløb afholdes som en del af projektet Cybersikre Fødevareværdikæder, der er et to-årigt projekt finansieret af Industriens Fond som en del af en samlet indsats for at styrke cybersikkerheden i danske virksomheder

Læs mere på Industriens Fonds hjemmeside

Senere lanceres også en brancherettet toolbox, der vil hjælpe virksomheder i fødevareværdikæden med at øge cybersikkerheden.

 

Se billeder fra afholdte workshops

På workshoppen gives der konkrete råd til tiltag og overvejelser, som virksomheder bør gøre for at styrke cybersikkerheden - både på egen digitale matrikel og i de forsyningskæder, de er en del af.

Michael Bennike fra Alexandra Instituttet fortæller på workshoppen blandt andet om cybertrusler, NIS2-direktivet, dataflows og D-mærkets self-assessment tool.

 

Jørgen Hartig, SecuriOT hjælper til dagligt virksomheder med OT-sikkerhed og fortæller på workshoppen om sikkerhed inden for fx proceskontrolsystemer, robotsystemer og andet OT og risikovurderinger.

Der afholdes i alt 4 awareness workshops gennem projektet Cybersikre Fødevareværdikæder, der er støttet af Industriens Fond som en del af en samlet indsats for at styrke danske virksomheders arbejde med cybersikkerhed i værdikæderne.

Efter workshoppene er det muligt at søge om deltagelse i et udvidet forløb, hvor der identificeres konkrete trusler, svagheder og anbefalede cybersikkerhedsindsatser i fire forskellige værdikæder.

Gennem projektet lanceres senere en brancherettet toolbox, der vil hjælpe virksomheder i fødevareværdikæden med at øge cybersikkerheden.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Food & Bio Cluster Denmark, Alexandra Instituttet, SecuriOT med opbakning fra Dansk Cater, Salling Group, DI Fødevarer og Landbrug & Fødevarer.