Industriens Fond: Kan din mad holde til et hackerangreb?

I en nyligt udgivet artikel sætter Industriens Fond fokus på pålidelighed som essentiel faktor for alle fødevarevirksomheder. Og med den tiltagende digitalisering af sektoren bliver cybersikkerhed mere og mere afgørende.

I en ny artikel på deres hjemmeside sætter Industriens Fond spot på projektet Cybersikre Fødevareværdikæder, som fonden støtter som en del af en samlet indsats for at styrke cybersikkerheden i danske virksomheder. Dels for at virksomhederne skal stå stærkt i kampen mod stadig mere avancerede hackerangreb – dels for derigennem at styrke deres konkurrenceevne.

”En velfungerende fødevareindustri med høj sikkerhed værdsættes af alle, og vi er heldigvis vant til at have stabile leverancer af sunde og ufarlige mad- og drikkevarer. Men den høje fødevaresikkerhed, som vi kender den i dag, er ikke kommet af sig selv. Den bygger blandt andet på mange års samarbejde i sektoren. Og de erfaringer skal nu bruges til at styrke cybersikkerheden, fordi den også skal være høj for at understøtte fremtidig resiliens og vækst. Og det gøres altså bedst i partnerskaber på kryds og tværs af værdikæden, så sikkerheden løftes i samlet flok,” siger Malene Stidsen fra Industriens Fond, hvor hun er chef for fondens cybersikkerhedsprogram.

Eva Nautrup

Eva Nautrup

Senior Business Development Manager

Cybersikre Fødevareværdikæder

Åbne workshops og udviklingforløb afholdes som en del af projektet Cybersikre Fødevareværdikæder, der er et to-årigt projekt finansieret af Industriens Fond som en del af en samlet indsats for at styrke cybersikkerheden i danske virksomheder

Læs mere på Industriens Fonds hjemmeside

Senere lanceres også en brancherettet toolbox, der vil hjælpe virksomheder i fødevareværdikæden med at øge cybersikkerheden.

 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Food & Bio Cluster Denmark, Alexandra Instituttet, SecuriOT med opbakning fra Dansk Cater, Salling Group, DI Fødevarer og Landbrug & Fødevarer.