Workshop - 15. maj (Slagelse)

Er din produktion cybersikker?

I takt med en øget digitalisering af fødevareindustrien stiger sårbarheden over for cyberangreb og forretningstab. Deltag i denne åbne workshop og få overblik over trusler, nye krav til cybersikkerhed og hvad du konkret kan gøre for at styrke cybersikkerheden i virksomhed og hele forsyningskæden.

Praktisk

Tid: 15. maj 2024 kl. 10-14.30

Sted: Slagelse

Pris: Gratis

 

Tilmelding hos Food & Bio Cluster Denmark senest den 10. maj 2024.
 

Deltag og få viden om:

  • Cybertrusler og kommende lovkrav
  • De største risicis i egen forsynings- og værdikæde
  • Handlingsmuligheder

Om workshoppen

På denne workshop får du overblik over trusler, nye krav til cybersikkerhed og hvad du konkret kan gøre for at styrke cybersikkerheden i virksomhed og hele din forsyningskæde.

Vi præsenterer en praktisk tilgang til cybersikkerhed med brug af nyttige værktøjer.

Du bliver inspireret til, hvordan jeres virksomhed kan tackle den stigende cybertrussel og de øgede sikkerhedskrav, som stilles til datasikring, datadeling og fysiske leverancesystemer i virksomheden og den forsyningskæde jeres virksomhed indgår i.

Vi sætter fokus på, hvordan I kan arbejde effektivt med cybersikkerhed – både fra et teknisk og proceduremæssigt perspektiv. Vi præsenterer praktiske eksempler og værktøjer til dette arbejde, så du bliver inspireret til det videre arbejde. Emner som risikovurderinger, sikring af IT- og OT-systemer, håndtering af leverandørkrav og cyberhændelser vil blive udfoldet og gjort konkrete, så du kan handle på dem.

Hvad får du med?

Fra workshoppen får du overblik over:

  • Cybertrusler og kommende lovkrav
  • De største risicis i egen forsynings- og værdikæde
  • Handlingsmuligheder

Efterfølgende har du også mulighed for at søge om at være med i et udvidet forløb, hvor vi identificerer relevante trusler og foretager cybersikkerhedsassessment for hele værdikæden og for hver enkelt virksomhed i kæden.

Udbyttet af forløbet bliver en beskrivelse af konkrete tiltag, som kan forbedre sikkerhedsniveauet for virksomheden ud fra en analyse af det nuværende sikkerhedsniveau, samt rådgiverhjælp til opstart af de konkrete indsatser.

Hvem står bag?

Workshoppen er en del af projektet Cybersikre Fødevareværdikæder, der blandt andet skal løfte virksomheders kendskab, viden og evne til løbende at styrke cybersikkerheden for at gøre fødevareværdikæderne mere modstandsdygtige over for cybertrusler, og gøre dem i stand til at analysere, vurdere og håndtere egen cybersikkerhed helt op på virksomhedens øverste ledelsesniveau.

Projektet er finansieret af Industriens Fond, og bag projektet står Food & Bio Cluster Denmark, Alexandra Instituttet, SecuriOT, Salling Group, Dansk Cater A/S, DI Fødevarer samt Landbrug & Fødevarer.

Eva Nautrup

Eva Nautrup

Senior Business Development Manager

Flere workshops i hele landet

Konference: Sikkerhed på menuen

Konference: Sikkerhed på menuen

Årets konference om cybersikkerhed for alle i fødevaresektoren. Den 18. september samles fødevaresektoren til en konference i Middelfart. Her får du en dag spækket med indsigt, værktøjer og netværksmuligheder, der kan ruste din vi