Cybersikkerhed & konkurrenceevne blandt danske SMV'er 2022

Presset på små og mellemstore virksomheders cybersikkerhed bliver større og større disse år. I Erhvervsstyrelsens årlige publikation "Digital sikkerhed i danske SMVere" står det klart, at omkring halvdelen af danske SMVere har et for lavt sikkerhedsniveau, og Center for cybersikkerhed vurderer at truslen fur cyberkriminalitet er "Meget høj" i Danmark. Der er altså behov for øget cybersikkerhed i de danske virksomheder.

Udarbejdet for Industriens Fond, 2022

Se flere udgivelser